اپراتور رایتل

ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ . . . . ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺁﻗﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ�� ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻮ�� ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ�� ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دزدیِ بوسه ، عجب دزدیِ پُر منفعتیست که اگر باز ستانند ، دوچندان گردد ... به دبیرمون گفتم: آقا این انتگرال به چه دردمون میخوره؟ نگام کرد و گفت: توی امتحان مینویسی و نمرشو میگیری!! من که قانع شدم واقعا! بچه ها انتگرال خیلی چیزه مهمیه ها!!! بــــــــــرنده ، کسی است که گـــــوش می دهــــد ، بازنده کسی است که، فقط منتظر رسیدن نوبت خود ، برای حــرف زدن است ! شارژ رایتل بـزرگ که میشــــوی ؛ غصـه هایت زودتـر از خـودت قـد می کشــند ، درد هـایت نــیز ! غــافل از آنکه لبخــندهـایت را ، در آلبــوم کـودکــی ات جــا گــذاشتــی‌....

جدیدترین اخبار رایتل

یکی باید باشد یکی که آدم را صدا کند به نام کوچک‌اش صدا کند یک‌جوری که حال آدم را خوب کند یک‌جوری که هیچ‌کس دیگر بلد نباشد یکی باید آدم را بلد باشد ..

مطالب کوتاه و لطیف درباره رایتل

اگــر تــقــدیـــر ، لـــیـــمـو تـــــرشـــی بــه دســـت تـــو داد … از آن شـــربــت درســـت کــن ! برای خرید شارژ رایتل رفته بودم! ختر ﻭﺍﺳﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﻢ ﻫﺎﺵ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺑﻠﮑﻪ . . . . . . . ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ^__^

اس ام اس های خنده دار با موضوع شارژ رایتل

به دوست دخترم گفتم: با این لباس سفید چقدر شبیه فرشته شدی گفت: فرشته کیه!؟ بای کارت شارژ رایتل این بار که آمدی ،، دستانت را روی قلبم بگذار ،، تا بفهمی ،، این دل ، با دیدن تو نمی تپد .. ﺗﻠﻮﺯﯾﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ 17ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ،ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺴﺘﯿﺪ... . . . . . . . . . . . ﺑﻨﺎﻡ ﺧـــﺪﺍ ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫشتم |: ﻫﺮ ﺭﻭژ بیشت شاﻋﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍشتفاﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ^_^ ﺑﻘﯿﺸﻢ ﺧﻮﺍﺑﻢ ... ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ.... ســـلامتـی دخــدری کـه تـو قرن 21 بی حـجـابی و بـد حـجابی رو جـزو پـیشرفـت ِعـلم نـمی دونه وقتی به انتها می رسی سکوت را تنها مزه می کنی و سکون را با یک پک کام می گیری، نترس... هیچ کس بو نمی برد که تو آخرین گام را بر خود نهادی و آن جاست که فرشته ای وحی می کند، تنهایی قانون انتهاست.

/ 0 نظر / 3 بازدید