خرید شارژ ایرانسل

خرید آنلاین شارژ ایرانسل
ای پرنده ...
بی من کوچ نکن

از نبودت میترسم

از مسافرت ابدی میترسم

من بی تو ادامه ای ندارم

💜نازنین دختر ایل 💜
کارت شارژ ایرانسل
لبخنـد تو


تمام تعـادل شهر را بهم می زند؛


تـو بخـند. . .


من شهر را دوبـاره می سازم.
فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل

شارژ فروشی ایرانسل
بـ خــدا گفتم : "خــدایـا" بخاطر دیگرے دلــم را شکست و رفت ، بدون او چـکار کـنم ؟
گفت : نگران نباش او هم براى خوشبختى با یارش بـ آسمانــم رو مى اندازد...
⇜یه دنیـــادلم گرفته⇝
خرید کارت شارژ ایرانسل از سایت ایتور
سرت گرم شد
سرم گرم شد
تو به او
من به تب.....

#من.این.روزها.خداى.سکوتم!
فروشگاه شارژ ایرانسل

فروشگاه شارژ ایرانسل ایتور
شارژ ایرانسل از آن جمــــــــــــــــله هایی ام
که انتهایش سه نقطه می خواهد …
حال هر طور می خواهی
تفسیـــــرم کــــــــــــــن !
🍂
دوباره گم شده بودم در ازدحام خودم
غزل برای تو گفتم ولی به نام خودم!
فروشگاه کارت شارژ ایرانسل

 

سایت ایتور

خرید آنلاین کارت شارژ ایرانسل
دهانم پر از حرف است.... حیف با دهان پر نباید حرف زد!
#حقیقت_تلخ
خرید کارت شارژ ایرانسل