خرید اینترنتی کارت شارژ ایرانسل
#حقیقت_تلخ

جهان بی عشق

چیزی نیست جز

تکرارِ یک تکرار

اگر جایی به حالِ خویش

باید گریه کرد، اینجاست...

 

"فاضل نظری"
عاشق این شعرم:
1-
چشم بستم که شدم غرق خیالی#الکی❤😑
 قصه ی عاشقی و شوق وصالی الکی😄
 فرض کردم که تو هم عاشق چشمم شدیو ،
همه ی دلخوشی ام فرض محالی الکی ...
پر کشیدیم چه نقاشی زیبایی شد... آسمانی الکی با پر و بالی الکی :)

خرید شارژ ایرانسل

خرید کارت شارژ ایرانسل

کارت شارژ ایرانسل
رنگین کمـان
پـاداش....
کسی اسـت
که تا آخـرین
قطـره
زیـر باران می ماند...!
شارژ ایرانسل دم مرام کسایــی کـــه شادی خودشونو با ناراحت کـــردن ما بدســت آوردن گرم ...#سرباز_فراری
فروشگاه کارت شارژ ایرانسل

 

خرید کارت شارژ ایرانسل از سایت ایتور
ﺑﻌضے ﺁﺩﻡﻫﺎ...
ﻧﺎﺧﻮاستہ...
ﻫﻤﯿﺸـــہ متهم ﺍﻧﺪ ...
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳڪوﺗﺸﺎڹ...
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺸﺎڹ ...
ﮔﺬﺷﺘﺸﺎڹ ...
بے ڪینہ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎڹ ...
ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﺎڹ ...
ﮔﻮیے ﺟـــــﺎڹ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍے ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﺴﺘڹ ...
ﻭ ﺍﺯ همہ ﺑﺪﺗﺮ ﺍینڪہ ...
ﺧﻮﺑے ﻫﺎﯾـــﺸﺎڹ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ مے ﺷﻮﺩ...!
گاهی با دویدن ...

برای رسیدن به کسی ...

نفسی برای ماندن ...

در کنار او نخواهی داشت ...

پس با کسی بمان ...

که نصف راه را ...

به سمتت دویده باشد ...
فروشگاه شارژ ایرانسل ایتور

فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل

شارژ فروشی ایرانسل
بی تــــو هم
من و پرسه های تـنــهایی
جز به تـــو نمی رسیم
نیستی
با کلمه ها معاشقه می کنم
شعر به دنیا می آید...!
تنهایی بعد از تــــو؛
تنهایی قبل از تــــو
نیست. . .

|
ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺷﺎﻝ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ ،
.
ﻭ ﺳﺮﺵ ﮐﻼﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ !
.
.
.
.
.
ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﺁﺏ ﮐﺮﺩ . . .
فروشگاه شارژ ایرانسل

سایت ایتور