خرید کارت شارژ رایتلیاروساعت6صبح جمعه زنگ خونمون زده:
من:بله؟؟
یارو:این کیا اسپورتیج جلودره پارکینگ ماله شماست؟؟؟
من:نخیرآقا...
یارو:دلت بسوزه ماله ماس...
ملت روانین بخدااا.....

#طنز بعضی ترانه‌ها را می‌توان
بارها و بارها
گوش داد ..
بعضی انسان‌ها را می‌توان
بارها و بارها
دوست داشت ..!

شارژ رایتل

خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور

فروشگاه شارژ رایتل ایتورﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺩﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮐَﺴﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ،
ﻋﺠﻠﻪﺍﯼ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ !
#واقعیت #حقیقت_تلخ #درد_دل #عاشقانه #حقیقت #تنهایی #دوستانه #واقعیت شارژ رایتل یکى از خانوم هاى فامیلمون اصن پسر نداره هروخ منو میبنه میگه :به به عروس خوشگلم...
نمیدونم دقیقا فازش چیه؟!
فک کنم میخواد منو شکنجه روحى بده :| شارژ فروشی رایتل

خرید شارژ رایتل به صورت اینترنتی

کارت شارژ رایتلمورد داشتیم

دخدره ماشینش خراب شده، رفته تعمیرگاه
مرده بهش گفته شمع های ماشینتون باید عوض بشه...

دخدره گفته :

قنادی این دوروبر کجاس...؟؟؟

شمع چند سالگی بگیرم؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.خُدااااایا نگه دار منم پیاده میشم صدای شمارش اسکناس
دستگاه خودپرداز
هنگام دریافت حقوق

1-دکترا:ترررررررر


2-مهندسا:ترررر


3-کارمندا:تر رایتل

شارژ ارزان رایتل

فروشگاه شارژ رایتلﭼﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ!
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﺴﺖ...
اما ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ؛ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﺪ!
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﺩ
ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ...
#حقیقت_تلخ به باران دل نبند!

که هر چهار فصل دیوانه ات

خواهد کرد...

اگر ببارد؛ از شوق...

اگر نبارد؛ از دلتنگی... خرید اینترنتی شارژ رایتل