سنگهاشاید اماگنجشکها هیچ وقت مفت نبوده اند، قلبشان همیشه میزند...

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﻪ ﻭﯾﺰ ﻭﯾﺰ ﮐﻨﻪ،ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﮐﺎﺭﺷﻮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﺮﻓﺖ، ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻼً ﺳﻮﺳﮏ ﻭﯾﺰ ﻭﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﺠﺎﺱ ﺑﮑﺸﯿﻤﺶ؟

حیف نون توی اتوبوس پر جمعیت پیله کرده بود به راننده و در گوش راننده حرف می زد. راننده مرتب بهش می گفت: برو بشین سر جات. آخرش مسافرها به راننده می گن: آقای راننده به حرفش گوش کن شاید کاری داره. راننده می گه: نه بابا اومده به من می گه: چپ کن یه کم بخندیم!

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی نکرده، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده است. آلبرت اینشتین خرید شارژ رایتل یه روز 40 تا کله رو با 40 تا پاچه میندازن تو دیگ و از قل مراد میپرسن از کجابدونیم کدوم پاچه مال کدوم کله ست ؟میگه :زیر پاهارو قلقلک میدیم هر کله که خندید میفهمیم مال اون کله ست


خرید اینترنتی شارژ رایتل از ایتور


اگه شبا خوابتون نمیبره از : فقر بیکاری بدبختی و گرانی نیست شما دچار "بیداری اسلامی" شده اید مطمئن باشید کارت شارژ رایتل گاهی وقت ها , فقط گاهی وقت ها ,دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد...زل بزند به چشمانم و بگوید :" حق با توست !"


خرید شارژ مستقیم رایتل


فــــــرهادها رادربیستـــــون کشتیم ودرکتــــاب تاریخ ازاو به نیکی یاد می کنیم تا ثابتــــــ کنیم حتـــی در عشـــــــق هم مــــــــرده پرستـــــیم... شارژ مستقیم رایتل خدایا!خیلی برگردون عقب یا بزن بره جلو اینجای زندگی دلم خیلی گرفته!


کارت شارژ رایتل ارزان


به مهمانی تو آمدم در خلوت ترین شب دنیا آنگاه که برایم آمیزه ای از مهر و محبت بودی آمدم تا با تو بمانم ، تا آخر دنیا تا زمانی که شعرها هستند و من وجود دارم... شارژ رایتل بچه:مامان شاهزاده رویا ها با اسب سفید یعنی چه؟ مامان: یعنی خری مثل بابات>

درکشورماشاهی بود برای سرگرمی خود بازی ساخت،که دونفر برروی سنگ ترازو روند،وهرکس که وزنش کمتربودکشته شود،ازبخت بدم من و یارم روبروی هم افتادیم،من برای اینکه یارم زنده بماند، 10روزغذا نخوردم، روزمسابقه من خود راسبک گرفتم،غافل ازاینکه یارم به پاهای خود وزنه وصل کرده بود

کتاب رو باز میکنم درس بخونم، مخچه ام به مخ ام میگه "استاد خسته نباشی

گویندبهارى وشدوگل آمدودى رفت مابى توندیدم،که کى آمدوکى رفت.